ARAÇ MUAYENESİNDE RUHSAT BAŞKASINA AİT NE YAPMALI?

  • Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
  • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona getireceğiniz ilk aracı ek bir belge olmaksızın muayene yaptırabilirsiniz. İlk muayenesine götürmediğiniz bir aracı muayene tekrarına götürmeniz halinde, o takvim ayındaki vekaletnamesiz araç getirme hakkını kullanmış olursunuz.
  • Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın aynı ya da farklı takvim ayında yaptıracağınız muayene tekrarı ile vekaletnamesiz araç getirme hakkınızı yitirmemiş olursunuz.
  • Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın farklı türde muayenelerini aynı takvim ayı içinde vekaletnamesiz olarak yaptırabilirsiniz.
  • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyonlarda başka bir gerçek kişiye ait aracın muayenesini yaptırmış iseniz, ikinci araca ilişkin muayene talebinizde, ruhsatta belirtilen araç sahibinden alınmış noter onaylı vekaletname aslı gerekmektedir.
  • Vekaletname dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir. Ancak, vekaletnamede bir geçerlilik süresi belirtildi ise, vekaletname süresi içinde geçerlidir.
  • Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir.
  • Vekaletname, bir kişiye ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir.
  • Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları, isim ve soy isimleri belirtilmelidir.