Search results for: baskasina-ait-ruhsat

ARAÇ MUAYENESİNDE RUHSAT BAŞKASINA AİT NE YAPMALI?

Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır. Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona getireceğiniz ilk aracı ek bir belge olmaksızın muayene yaptırabilirsiniz. İlk muayenesine götürmediğiniz bir aracı muayene tekrarına götürmeniz halinde, o takvim ayındaki vekaletnamesiz araç getirme hakkını kullanmış olursunuz. Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın